Goed geboren worden

Wieneke van Stenis – docente van de Doula opleiding in Utrecht

Voor de aanstaande moeder en haar partner is de geboorte van een baby een ‘life changing event’. Hoewel er veel bereikt is met de toegenomen medische en technische vooruitgang, wordt nu de roep om de geboorte terug te brengen naar het natuurlijke wonder wat het al eeuwenlang voor de meeste vrouwen is, steeds sterker.

Vertrouwen

De ervaring leert dat vrouwen die vertrouwen hebben in zichzelf en voldoende gesteund worden, gelukkiger op hun bevalling terugkijken, als er geen of minder interventies hebben plaatsgevonden.

Aan de andere kant sluiten een keizersnede of andere interventies ‘goed geboren worden’ niet uit. Uiteindelijk krijgt je kind de geboorte die voor hem of haar bedoeld is.

Eigen regie

Ik sta sinds 2009 als Doula vrouwen bij, wat je kort kunt omschrijven als de aanstaande moeder te ondersteunen gedurende haar zwangerschaps- en baringsproces. Daarbij moedig ik haar aan, om haar eigen regie tijdens de bevalling te behouden. Zorgvuldigheid en inlevingsvermogen in de moeder en haar proces staan bij mij voorop.

Ik voel me zeer betrokken bij de Conscious birth movement.

Jouw keuze

Mijn passie om jou in dit mooie proces te helpen komt diep van binnen. Ik moedig je aan om in je eigen kracht te geloven, je eigen lichaam en intuïtie serieus te nemen en je helpen te vertrouwen wat goed is voor jou en je ongeboren kindje.

Ik wil aan je zijde staan en je helpen in de keuze waar je wilt bevallen (ziekenhuis of thuis), hoe je wilt bevallen (in het water of in een andere positie) en met wie je het hele baringsproces wilt beleven. En er ook voor je zijn als het misschien minder goed gaat dan waar je op hoopte; dan is je eigen kracht ervaren heel wezenlijk.

 P.S Betrokken vaders/partners hebben evenzeer behoefte aan aandacht en die krijgen ze dan ook. Is er geen partner dan kan de Doula die rol tijdelijk vervullen.