skip to Main Content

Begeleiding bij levenseinde

‘In eenvoud schuilt meesterschap’

Ervaren en kundig voel ik me, niet alleen in het begeleiden van geboorten, maar ook in het bieden van ondersteuning bij stervensprocessen. De laatste jaren was ik op die manier aanwezig bij het lang durende stervensproces van mijn geliefde die aan kanker leed. Ik was bij hem tijdens de behandelingen, bij het maken van keuzes en beslissingen die uiteindelijk leidden tot zijn euthanasie. Ik was bij hem op het moment van zijn sterven. De vanzelfsprekendheid van het samenzijn in die laatste periode vervult mij nog steeds met diepe ontroering en respect voor de cyclus van leven en dood. Dit opende de weg om ook anderen op dit pad de hand te reiken. Bij volgende stervensprocessen heb ik deze ervaring in kunnen zetten.

Hierdoor en natuurlijk de begeleiding van veel geboorte-processen, voel ik dat ik bij de ‘full circle’ van geboorte, leven en sterven ben aangekomen en als Levenseinde- Doula veel te bieden heb. De dood is voor mij geen taboe. Ik ben me er zeer van bewust hoezeer de dood verweven is met leven en dat we er vertrouwd mee kunnen raken. Het zou fijn zijn als er over de dood open wordt gesproken.

Ik help stervenden emoties als verdriet, boosheid en angst er in zuivere vorm te laten zijn en diep te doorleven, waardoor ze verzachten en er waardig en in vrede afscheid genomen kan worden van familie en vrienden in die laatste dagen, in die laatste uren. De stervende kan dan als vanzelfsprekend de fase ingaan van acceptatie en opluchting, van vertrouwen en overgave. Mijn aanwezigheid vormt een belangrijk draagvlak voor hen, om de intensiteit en eenvoud van het sterven te durven toelaten in al zijn facetten. Het houdt in dat ik herken wat in de stervende omgaat en dat ik mee voel met diens emoties, gevoelens en gedachten en de hand reik op deze laatste reis. Het houdt ook in dat ik praktische hulp bied. Het vooruitlopen op wat erna komt beschouw ik als onderdeel van de begeleiding. Ik ben er voor familie en aanwezigen en stel me open voor hun gevoelens en behoeften op dit voor velen zo cruciale moment.

Rust zoeken we allemaal. Een goed stervensproces kan rust brengen voor de stervende en zijn of haar familie en vrienden die op dat moment liefdevolle steun geven. Een uitgestoken hand en een open hart.

Ik ben onafhankelijk en werk indien gewenst samen met diverse partners zoals Richard van Roessel van Maestro-Uitvaarders.

Als deze extra hulp U aanspreekt, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Back To Top